EUROMAS d.o.o. Zenica, Sarajevska bb | Telefon: +387 32 203 180 |
Email: info@euromas.ba | euromas@euromas.ba

Radno-vrijeme

RAKOLL GXL-4 PLUS/ 1K PVAc ljepilo za drvo


Jednokomponentno PVAc ljepilo skupine D4
  sa odličnom vodootpornošću i toplotnom
 otpornosti

Osobine:
• Klasifikacija: D4 prema EN 204, EN
14257 (WATT 91)
• Viskoznost: cca 3.500 mPas
• pH vrijednost: cca 3,5
• Bijela tacka: cca 8 °C
• Otvoreno vrijeme: cca 8 – 10 min
Upotreba:
• montažno lijepljenje, lijepljenje ploče u
blok
• lijepljenje u kratkocikličnim presama
• laminiranje stolarije- u skladu sa
zahtjevima Instituta za drvo Rosenheim
Ambalaža:
5 kg, 30 kg, 1110 kg