EUROMAS d.o.o. Zenica, Sarajevska bb | Telefon: +387 32 203 180 |
Email: info@euromas.ba | euromas@euromas.ba

Logo-web
Untitled-56

RAKOLL ECO 3 / 1K PVAc D3 ljepilo za drvo


Vlagootporno PVAc ljepilo (D3), sa dodatkom utvrđivača vodootporno (D4) skupina.
Upotreba:
• površinsko lijepljenje dekor folija
• statičko lijepljenje rubnih furnira, plastičnih laminata, masivne drvene
ivice…
• montažno lijepljenje, lijepljenje blokova,
lijepljenje šperploce i iverice, kao i masive
Ambalaža:
20 kg, 1100 kg