EUROMAS d.o.o. Zenica, Sarajevska bb | Telefon: +387 32 203 180 |
Email: info@euromas.ba | euromas@euromas.ba

Logo-web
Untitled-56

RAKOLL DUPLIT AS NEU/2K PVAc ljepilo


Dvokomponentno PVAc ljepilo skupine D4
sa odličnom vodootpornosti i toplotnom
otpornosti.

Osobine:
• Klasifikacija: D4 prema EN 204, toplotna
otpornost (WATT 91) EN 214-257
• Viskoznost: cca 9.500 mPas – smjesa
cca 6.000 mPas
• pH vrijednost: cca 4,5 – smjesa cca 4
• Bijela tačka: cca 8 °C – smjesa cca 4°C
• Otvoreno vrijeme: cca 7 min

• Za klasu D4 koristi se utvrđivač FLS u omjeru

omjeru 100 : 5

Upotreba:
• za unutrašnju upotrebu – stalna
izloženost tekućoj vodi i kondenzaciji
• za vanjsku upotrebu – izloženost
vremenskim uslovima, ali samo sa
dovoljnom površinskom zaštitom
• izrada okvira prozora
• lijepljenje HPL na iver plocama
• lijepljenje ploca i blokova od mekog i tvrdog drveta
• proizvodnja parketa

Ambalaža:
0,9 kg, 20 kg, 1100 kg