EUROMAS d.o.o. Zenica, Sarajevska bb | Telefon: +387 32 203 180 |
Email: info@euromas.ba | euromas@euromas.ba

Logo-web
Untitled-56

RAKOLL ISARIT E-1/ljepilo za furniranje


Urea-formaldehidno ljepilo u prahu sa malim
udjelom formaldehida koji se koristi za
furniranje i poprečno lijepljenje

Osobine:
• Klasifikacija: ispunjava E-1 standarde
• Omjer miješanja: 100 dijelova praha : 60
dijelova vode
• pH vrijednost: cca. 6
• Smjesa stabilna: 5 – 7 sati na 20°C, 2 – 3 sata
na 30°C
• Otvoreno vrijeme: 20 – 30 min na 20°C

Upotreba:
• furniranje i precno lijepljenje u vrucim
presama
Ambalaža:
25 kg