EUROMAS d.o.o. Zenica, Sarajevska bb | Telefon: +387 32 203 180 |
Email: info@euromas.ba | euromas@euromas.ba

Logo-web
Untitled-56

RAKOLL SUPERMELT/ EVA topivo ljepilo


EVA topivo ljepilo za lijepljenje rubnih traka.

Osobine:
• Viskoznost: cca 115.000 mPas
• Temperaturna otpornost: 100 °C
• Temperatura lijepljena prilikom nanosa: 180 – 200 °C
• Brzina napajanja: 15 – 70 m/min

Upotreba:
• Trake za ivice: tvrdo drvo, furnir, melamin, poliester, HPL, PVC, ABS, PP

Ambalaža:
25 kg