EUROMAS d.o.o. Zenica, Sarajevska bb | Telefon: +387 32 203 180 |
Email: info@euromas.ba | euromas@euromas.ba

Radno-vrijeme

Tag: d2


Univerzalno D2 ljepilo na alifatsko smolnoj osnovi, koji ima dobru toplotnu otpornost i brzo vezivanje. Osobine: • Klasifikacija: D2 prema EN 204 • Viskoznost: cca 3.000 – 4.000 mPas • pH vrijednost: cca 4 – 5 • Bijela tačka: 5 Read more…


Specijalno PVAc ljepilo skupine (D2) za profesionalnu upotrebu Osobine: • Klasifikacija: D2 prema EN 204 • Viskoznost: cca 20.000 mPas • pH vrijednost: cca 4,5 • Bijela tačka: cca 5 °C • Otvoreno vrijeme: cca 6 – 9 min Upotreba: Read more…