EUROMAS d.o.o. Zenica, Sarajevska bb | Telefon: +387 32 203 180 |
Email: info@euromas.ba | euromas@euromas.ba

Radno-vrijeme

TITEBOND – LJEPILO ZA DRVO

TITEBOND – WOOD GLUE

TITEBOND 50

Univerzalno D2 ljepilo na alifatsko smolnoj osnovi, koji ima dobru toplotnu otpornost i brzo vezivanje …
Više…

TITEBOND II

Vlagootporno PVAc ljepilo (D3) nepogrešivo u industriji za širinsko lijepljenje drveta (laminiranje) Osobine: • Klasifikacija: …
Više…

TITEBOND III

Jednokomponentno PVAc ljepilo sa odličnom vodootpornosti (D4) Osobine: • Klasifikacija: D4 prema EN 204 • …
Više…