Radno-vrijeme

AQUA AS 80K/200K – uređaj za čišćenje

   

Centar za prečišćavanje otpadnih voda

Tehnički podaci:

 • zapremina otpadne vode: 80 l / 200 l
 • zapremina čiste vode: 80 l / 200
 • zapremina svake filter vreće: 60 l
 • električni napon: 230 V/50 Hz
 • sigurnost: 10 A po FI-sigurnosnom prekidaču
 • dimenzije: 950 x 650 x 1400 mm / 1200 x 670 x 1100 mm
 • težina: 35 kg / 45 kg

Područje upotrebe:

Za pranje i čišćenje:

 • četki, valjaka
 • praznih posuda
 • alata za nanos
 • alata
 • pumpi

Za recikliranje otpadnih voda od:

 • emulzijske boje
 • sistema za lijepljenje
 • sistema za lakiranje 
 • vodotopivihboja
 • uljnih emulzija