Radno-vrijeme

ODVAJAČI I ČISATČI

ČISTAČ CL-90 X

Sredstvo za čišćenje umazanih sistema i očvrslih ljepila Osobine: sa …

ODVAJAČ Y-18400-10 81

Odvajač za hladne i vruće prese protiv prijanjanja PVA-C i …

ODVAJAČ Y-18400-12 SV – TR

Sredstvo za odvajanje za automatsko doziranje – na početku stroja …

ODVAJAČ Y-18400-9 – SINT

Sredstvo za čišćenje i odvajanje za vruće i hladne prese …

ODVAJAČ Y-18400-11 WA

Klizno sredstvo bez ulja i silikona za sve mašine za …

TM 471 P

Pasta za odvajanje protiv prijanjanja PVA-C ljepila Osobine: bez ulja …

INDUSTRIJSKI ČISTAČ TYP 925

Industrijski čistač za automatsko doziranje – na kraju stroja za …

INDUSTRIJSKI ČISTAČ TYP AN

Antistatični čistač Osobine: sadrži organska otapala, brzo se suši i …

ODVAJAČ TYP TR4, TR6

Sredstvo za odvajanje za automatsko doziranje – na početku stroja …

TRENNMITTEL SYNTHESA

Sredstvo za čišćenje i odvajanje za vruće i hladne prese …

PLOČA ZA DOZIRANJE ČISTAČA SA OPRUGOM

Lako i jednostvano doziranje zapaljive tečnosti Osobine: dozirna ploča na …

INDUSTRIJSKI ČISTAČ DEKOR 5000

Univerzalni čistač za ostatke topivih ljepila i drugih mrlja Osobine: …

ACMOS 100-5030

Odvajač za otpuštanje topivih ljepila na strojevima za rubno lijepljenje …

ACMOSITAL

Sredstvo za otapanje i čišćenje nečistoća na alatima u drvnoj …

ACMOSOL 133-1

Sredstvo za čišćenje jako umazanih sistema i očvrslih ljepila Osobine: …

WAXILIT 22-71 F, WAXILIT 22-74

Klizno sredstvo bez ulja i silikona za sve mašine za …

ACMOS 81-400 WE

Odvajač za hladne i vruće prese – protiv prijanjanja PVA-C …

ACMOS 1124 B

Pasta za odvajanje protiv prijanjanja PVA-C ljepila Osobine: bez ulja …

ACMOS 100-81S

Sredstvo za odvajanje EVA topivih ljepila na strojevima za rubno …

ACMOS 100-2450 SPREJ

Odvajač za sprječavanje prijanjanja ljepila Osobine: bez silikona i CFC …

ACMOS 70-2406

Odvajač u spreju za upotrebu pri obradi plastike (za prskanje …

WAXILIT 22-2411 SPREJ

Klizno sredstvo bez ulja i silikona za strojeve za obradu …

ACMOS MC

Sredstvo za odvajanje za PUR Osobine: bez otapala i silikona …

ACMOS 39-169

Sredstvo za odvajanje za PUR Osobine: sadrži vosak i isoparafin …

ACMOS 81-475, ACMOS 81-474

Sredstvo za upotrebu u proizvodnji površina od fenolnih i melaminskih …