Radno-vrijeme

ODVAJAČ Y-18400-10 81

Odvajač za hladne i vruće prese protiv prijanjanja PVA-C i urea-formaldehidnih ljepila

Osobine:

  • ne sadrži silikon i otapala
  • čistač mliječne boje, gusto i u tečnom stanju

Upotreba:

  • protiv prijanjanja PVA-C i urea-formaldehidnih ljepila u hladnim i vrućim presama

Ambalaža:

  • 5 l, 200 l