Radno-vrijeme

DRŽAČ ZA STRETCH FOLIJU

Olakšava rad i smanjuje upotrebu 3 kg i 5 kg stretch folije.