Radno-vrijeme

PREFERE 4535 i utvrđivač PREFERE 5046

Tečno melamin-urea smolno ljepilo za lijepljenje konstrukcijskih drvenih greda.

Osobine:

 • Klasifikacija: D4 prema EN 204
 • Viskoznost: cca 3.000 – 3.500 mPas
 • pH vrijednost: 9,5 – 10
 • Bijela tačka: 0 °C
 • Otvoreno vrijeme: Ovisi o temperaturi i omjeru miješanja – cca. 60 min pri 20°C, 50 % RZV i omjeru miješanja 100:35

Upotreba:

 • ljepilo se odlično ponaša pri lijepljenju ma- cesanovog/ariš drveta za vanjsku upotrebu
 • upotrebljava se tamo gdje je debeo spoj neizbježan npr. neravnih površina radnog komada
 • tamo gdje nije moguće osigurati jednak pritisak, koji bi omogućio tanak lijepljeni spoj

Ambalaža:

 • Ljepilo: 5 kg, 250 kg
  Utvrđivač: 1,8 kg, 25 kg