Radno-vrijeme

Tag: boja za ljepilo

1 – Boja za ljepilo 9806 Koristi se za bojenje poliuretan i polihloropren ljepila.