Radno-vrijeme

Tag: brusne spuzvice

Za ručno brušenje neravnih površina (različite granulacije) Osobine: svestrana upotreba za obradu svih vrsta materijala odlično se prilagođava svakom obliku, što spriječava prekomjerno brušenje materijala ( npr. pri brušenju rubova )