EUROMAS d.o.o. Zenica, Sarajevska bb | Telefon: +387 32 203 180 |
Email: info@euromas.ba | euromas@euromas.ba

Radno-vrijeme

Tag: d4


Jednokomponentno PVAc ljepilo sa odličnom vodootpornosti (D4) Osobine: • Klasifikacija: D4 prema EN 204 • Viskoznost: cca 4.200 mPas • pH vrijednost: 2,5 – 3 • Otvoreno vrijeme: cca 10 min • Bijela tacka: 7 °C Upotreba: • idealno ljepilo Read more…


Dvokomponentno PVAc ljepilo skupine D4 sa odličnom vodootpornosti i toplotnom otpornosti. Osobine: • Klasifikacija: D4 prema EN 204, toplotna otpornost (WATT 91) EN 214-257 • Viskoznost: cca 9.500 mPas – smjesa cca 6.000 mPas • pH vrijednost: cca 4,5 – Read more…