Radno-vrijeme

Tag: jednokomponentno

Jednokomponentno PVAc ljepilo skupine D4 sa odličnom vodootpornošću i toplotnom otpornosti. Osobine: Klasifikacija: D4 prema EN 204, EN 14257 (WATT 91) Viskoznost: cca 3.500 mPas pH vrijednost: cca 3.5 Bijela tačka: cca 8°C Otvoreno vrijeme: cca 8 – 10 min Read more…