Radno-vrijeme

Tag: ljepilo za površinsko lijepljenje i oblaganje

Vlagootporno D3 ljepilo za površinsko lijepljenje i oblaganje. Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204 Viskoznost: cca 13.000 mPas pH vrijednost: cca 7 Bijela tačka: 0 °C Otvoreno vrijeme: 3-5 min Upotreba: Površinsko lijepljenje PVC folija na drvo tj. na drvene Read more…