Radno-vrijeme

Tag: montažno lijepljenje

Jednokomponentno PU ljepilo Osobine: Boja:žuto-narandžasta Viskoznost: 3.500 mPas Otvoreno vrijeme: cca 15 min Vrijeme stiskanja: pri + 20 °C cca 30 min, pri + 40 °C cca 12 min, pri + 60 °C cca 5 min Upotreba: Montažno lijepljenje različitih Read more…

Vlagootporno PVAc ljepilo (D3) nepogrješivo u industriji za širinsko lijepljenje drveta (laminiranje). Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204 Viskoznost: cca 3.200 – 4.500 mPas pH vrijednost: cca 2,2 – 3,5 Otvoreno vrijeme: cca 5 – 7 min Bijela tačka: 16 Read more…

Univerzalno D2 ljepilo na alifatsko smolnoj osnovi, koji ima dobru toplotnu otpornost i brzo vezivanje. Osobine: Klasifikacija: D2 prema EN 204 Viskoznost: cca 3.000 – 4.000 mPas pH vrijednost: cca 4 – 5 Bijela tačka: 5 °C Otvoreno vrijeme: cca Read more…

Jednokomponentno PVAc ljepilo skupine D4 sa odličnom vodootpornošću i toplotnom otpornosti. Osobine: Klasifikacija: D4 prema EN 204, EN 14257 (WATT 91) Viskoznost: cca 3.500 mPas pH vrijednost: cca 3,5 Bijela tačka: cca 8 °C Količina primjene za montažno lijepljenje: 150 Read more…