Radno-vrijeme

Tag: sprava za spajanje furnira

Ručna sprava za efikasno cik-cak spajanje furnira Osobine: jednostavno rukovanje upotreba bez održavanja manja upotreba energije spreman za trenutnu upotrebu idealna sprava za spajanje manjih količina furnira Tehnički podaci: napon: 230 V snaga: 40 W težina: 1,9kg

Ručna sprava za efikasno cik-cak spajanje furnira Osobine: ručna sprava sa stalkom i regulatorom temperature za cik-cak šivenje namjenjen za spajanje manjih količina furnira Tehnički podaci: regulator temperature: od 0 do 450 °C  snaga: 230 V

Ručna sprava za poprečno spajanje furnira Osobine: ručna sprava sa stalkom i regulatorom temprerature za ravno šivanje namijenjena za poprečno spajanje furnira i za popravke Tehnički podaci: regulator temperature: od 0 do 450 °C napon: 230 V