Radno-vrijeme

Tag: zvučna izolacija

Plamafon paneli imaju profil u obliku piramide na jednoj strani. Plamaval ploče su u obliku izglađenih piramida. Bolje zvučne osobine postižu se istim tipom pjene s profilnim pločama u obliku izglađenih piramida. Konkretno, Iprena ploče su korisnije za apsorbiranje nižih Read more…