Radno-vrijeme

KARTONSKI UGLOVNICI

Kartonski uglovnici se upotrebljavaju za zaštitu rubova pri pakiranju. Sprijčava oštećenje ivica, a rubovi se dodatno štite i ojačavaju.