Radno-vrijeme

Tag: kartonski uglovnici

Kartonski uglovnici se upotrebljavaju za zaštitu rubova pri pakiranju. Sprijčava oštećenje ivica, a rubovi se dodatno štite i ojačavaju.