Radno-vrijeme

KECK-DUR 859

Učvršćivač za KECK – PUR disperziono ljepilo 779.