Radno-vrijeme

Tag: učvršćivač

Učvršćivač za KECK – PUR disperziono ljepilo 779.

Spori učvršćivač za sve vrste KECK – PUR ljepila. Otvoreno vrijeme otprilike 1 dan.

Brzi učvršćivač koji se preporučuje za sva KECK – PUR i KECK – PREN ljepila, kao i za umetanje. Ima dobru otpornost na migracije sa nauljenim kožama. Otvoreno vrijeme otprilike 3 sata.