Radno-vrijeme

KECK-PREN 822

Jednokomponentno polihloroprensko ljepilo.

Ljepilo za umakanje za pete koje se naknadno presvlače kožom, tekstilom ili sintetičkim materijalima.