Radno-vrijeme

Tag: ljepilo za obuću

13 – KECK – THERM 600 poliamid Poliamid vezivno ljepilo

12 – KECK – THERM ECO 500 poliester Poliester vezivno ljepilo

11 – KECK-SPECIAL 901 Vulkanizirajuće ljepilo za nitril gumu

10 – KECK – SPECIAL 925 Ljepilo za vezivanje presavijenih ivica

Ljepilo na bazi vode prikladno za materijale koji se teško lijepe, dobar početni hvat, nanošenje pomoću pištolja za raspršivanje.

Ljepilo na bazi vode sa dobrom otpornosti na temperaturu, dobrim početnim hvatom, nanošenje pomoću pištolja za raspršivanje. Otporan i na pranje.

Prirodni lateks sa istom upotrebom kao i DIS 750, ali sa više viskoznosti. Nanošenje ručno ili mašinski.

Preporučuje se za lagano vezivanje za šavove i radionice koje rade sa kožom.

Prirodni lateks za ručno, mašinsko ili nanošenje pomoću pištolja za raspršivanje. Kontaktno ljepilo za vezivanje džonova, šavova za vezivanje, popravljanje postava i drugih prirodnih materijala.

Trajno ljepilo sa bistrom navlakom koje je također veoma prikladno za pripremne procese u radionicama za šivenje.