Radno-vrijeme

KECK-DIS 753/9

Preporučuje se za lagano vezivanje za šavove i radionice koje rade sa kožom.