Radno-vrijeme

KECK-DIS 754

Prirodni lateks sa istom upotrebom kao i DIS 750, ali sa više viskoznosti. Nanošenje ručno ili mašinski.