Radno-vrijeme

KECK-DIS 799/29

Ljepilo na bazi vode sa dobrom otpornosti na temperaturu, dobrim početnim hvatom, nanošenje pomoću pištolja za raspršivanje. Otporan i na pranje.