Radno-vrijeme

KECK-PREN 833

Trajno ljepilo sa bistrom navlakom koje je također veoma prikladno za pripremne procese u radionicama za šivenje.