Radno-vrijeme

KECK-PREN 832/45

Veoma dobro, trajno ljepilo sa dugim otvorenim vremenom, također se koristi i za srednje džonove.