Radno-vrijeme

KECK-PUR 701

Jednokomponentno ili dvokomponentno poliuretansko ljepilo.

Posebno ljepilo za vezivanje nehalogeniziranih, nekartoniranih, elastomernih džonova.