Radno-vrijeme

KECK-PUR 708

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo.

Ljepilo za direktno ubacivanje PU džonova na halogenizirane gumene džonove. PUR materijali moraju biti određene gustoće kako bi zadržali potrebni pritisak.