Radno-vrijeme

KECK-PUR 715/2

Jednokomponentno ili dvokomponentno poliuretansko ljepilo.

Kontaktno ljepilo sa otvorenim vremenom od 20 minuta (hladno ljepilo). Koristi se za hladno lijepljenje džonova i gornjih materijala. Ako se pređe otvoreno vrijeme, ljepilo se i dalje može koristiti nakon reaktivacije na 50°C.