Radno-vrijeme

L PROFIL

.             

Profili L gustoće 28/32 kg/m i 38/42/m

Jako upotrebljiv za zaštitu rubova na području namještaja, a istovremeno se može iskoristiti i za zaštitu uglova.