Radno-vrijeme

Tag: l profil

.              Profili L gustoće 28/32 kg/m i 38/42/m Jako upotrebljiv za zaštitu rubova na području namještaja, a istovremeno se može iskoristiti i za zaštitu uglova.