Radno-vrijeme

MULTIBOND EZ-2HV

Vlagootporno PVAc ljepilo (D3), za širinsko lijepljenje drveta (laminiranje).

Osobine:

  • Klasifikacija: D3 prema EN 204
  • Viskoznost: cca 7.000 mPas
  • pH vrijednost: 2,6 – 3,5
  • Otvoreno vrijeme: cca 5 – 7 min
  • Bijela tačka: 7 °C

Upotreba:

  • Posebno napravljen za upotrebu u aplika- cijama poput zubnog zgloba, upotrebljava se za visokofrekventno lijepljenje, kao i na lijepljenju na vrućim presama
  • odlikuje se po niskoj radnoj temperaturi, i odlična je alternativa za upotrebu u zimskih mjesecima, kada je u radnom prostoru niska temperatura

Ambalaža:

  • 20 kg, 1100 kg