Radno-vrijeme

Tag: D3 ljepilo

Vlagootporno PVAc ljepilo (D3), za širinsko lijepljenje drveta (laminiranje). Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204 Viskoznost: cca 7.000 mPas pH vrijednost: 2,6 – 3,5 Otvoreno vrijeme: cca 5 – 7 min Bijela tačka: 7 °C Upotreba: Posebno napravljen za upotrebu Read more…

Vlagootporno PVAc ljepilo (D3) nepogrješivo u industriji za širinsko lijepljenje drveta (laminiranje). Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204 Viskoznost: cca 3.200 – 4.500 mPas pH vrijednost: cca 2,2 – 3,5 Otvoreno vrijeme: cca 5 – 7 min Bijela tačka: 16 Read more…

Vlagootporno D3 ljepilo za površinsko lijepljenje i oblaganje. Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204 Viskoznost: cca 13.000 mPas pH vrijednost: cca 7 Bijela tačka: 0 °C Otvoreno vrijeme: 3-5 min Upotreba: Površinsko lijepljenje PVC folija na drvo tj. na drvene Read more…

Vlagootporno PVAc ljepilo skupine (D3), sa dodatkom utvrđivača GXL-3 (5%) dobije se ljepilo skupine D4 vodootpornosti. Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204, EN 14 257 (WATT 91) Viskoznost: cca 11.500 mPas pH vrijednost: cca 3 Bijela tačka: cca 5°C Otvoreno Read more…

Univerzalno PVAc ljepilo (D3) Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204 Viskoznost: cca 11.500 mPas pH vrijednost: cca 3 Bijela tačka: cca 6°C Otvoreno vrijeme: cca 8 – 12 min Upotreba: Hladno i toplo furniranje Montažno lijepljenje, gdje se zahtijeva duže Read more…

Vlagootporno PVAc ljepilo (D3), sa dodatkom utvrđivača vodootporno (D4) skupina. Osobine: lijepljeni spojevi su vlagootporni i ne uzrokuju trošenje reznog alata pogodan za visokofrekventno lijepljenje, pogodno za furniranje na hladnim i vrućim presama skupina D3 po DIN EN204, sa utvrđivačem Read more…