Radno-vrijeme

RAKOLL 3401 – D3

Univerzalno PVAc ljepilo (D3)

Osobine:

  • Klasifikacija: D3 prema EN 204
  • Viskoznost: cca 11.500 mPas
  • pH vrijednost: cca 3
  • Bijela tačka: cca 6°C
  • Otvoreno vrijeme: cca 8 – 12 min

Upotreba:

  • Hladno i toplo furniranje
  • Montažno lijepljenje, gdje se zahtijeva duže otvoreno vrijeme
  • Lijepljenje spojeva od mekog drveta i iver ploče

Ambalaža:

  • 20 kg, 1100 kg