Radno-vrijeme

Tag: montažno ljepilo

Jednokomponentno PVAc ljepilo skupine D4 sa odličnom vodootpornošću i toplotnom otpornosti. Osobine: Klasifikacija: D4 prema EN 204, EN 14257 (WATT 91) Viskoznost: cca 3.500 mPas pH vrijednost: cca 3.5 Bijela tačka: cca 8°C Otvoreno vrijeme: cca 8 – 10 min Read more…

Vlagootporno PVAc ljepilo skupine (D3), sa dodatkom utvrđivača GXL-3 (5%) dobije se ljepilo skupine D4 vodootpornosti. Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204, EN 14 257 (WATT 91) Viskoznost: cca 11.500 mPas pH vrijednost: cca 3 Bijela tačka: cca 5°C Otvoreno Read more…

Univerzalno PVAc ljepilo (D3) Osobine: Klasifikacija: D3 prema EN 204 Viskoznost: cca 11.500 mPas pH vrijednost: cca 3 Bijela tačka: cca 6°C Otvoreno vrijeme: cca 8 – 12 min Upotreba: Hladno i toplo furniranje Montažno lijepljenje, gdje se zahtijeva duže Read more…

Specijalno PVAc ljepilo skupine (D2) za profesionalnu upotrebu Osobine: Klasifikacija: D2 prema EN 204 Viskoznost: cca 20.000 mPas pH vrijednost: cca 4,5 Bijela tačka: cca 5°C Otvoreno vrijeme: cca 6 – 9 min Upotreba: Idealan za montažno lijepljenje, gdje su Read more…

Vlagootporno PVAc ljepilo (D3), sa dodatkom utvrđivača vodootporno (D4) skupina. Osobine: lijepljeni spojevi su vlagootporni i ne uzrokuju trošenje reznog alata pogodan za visokofrekventno lijepljenje, pogodno za furniranje na hladnim i vrućim presama skupina D3 po DIN EN204, sa utvrđivačem Read more…