Radno-vrijeme

PRIMER 862/10 JEDNOKOMPONENTNO

4 – Primer 862/10 jednokomponentno

Halogenizirajuće sredstvo sa umetnutim UV indikatorom (za kontrolu gustoće nanošenja). Priprema lagane gume i TR. Traje otprilike 6 mjeseci.