Radno-vrijeme

PRIMER 862/6 DVOKOMPONENTNI A+B

3 – Primer 862/6 dvokomponentni A + B

Dvokomponentno halogenizirajuće sredstvo. Priprema gumenih materijala i TR. Pripremljena smjesa se mora iskoristiti u roku od 12 sati.