Radno-vrijeme

RAKOLL SUREPRESS LV + SUREPRESS MP CROSSLINKER

Dvokomponentno ljepilo za membranske prese.

Osobine:

  • Viskoznost: cca 400 mPas
  • pH vrijednost: 6 – 8
  • Smjesa stabilna: 8 – 10 sati

Upotreba:

  • lijepljenje termolaminata na oblikovane dijelove u membranskim presama, kao i drugim presama
  • poliuretansko disperzijsko ljepilo, koje se upotrebljava skupa sa utvrđivačem MP Crosslinker i ima odlične osobine prijanjanja
  • zbog niske viskoznosti smjesa se fino nanosi sa jednakim nanosom
  • ljepilo ima nisku temperaturu aktiviranja i otpornost na visoke temperature

Ambalaža:

  • Ljepilo: 25 kg
  • Utvrđivač: 1kg