Radno-vrijeme

Tag: termolaminat

Dvokomponentno ljepilo za membranske prese. Osobine: Viskoznost: cca 400 mPas pH vrijednost: 6 – 8 Smjesa stabilna: 8 – 10 sati Upotreba: lijepljenje termolaminata na oblikovane dijelove u membranskim presama, kao i drugim presama poliuretansko disperzijsko ljepilo, koje se upotrebljava Read more…