Radno-vrijeme

KECK-PREN 801

Jednokomponentno ili dvokomponentno polihloroprensko ljepilo.

Preporučuje se za lagano vezivanje za šavove i radionice koje rade sa kožom.