Radno-vrijeme

KECK-PREN 805

Jednokomponentno ili dvokomponentno polihloroprensko ljepilo.

Specijalno ljepilo za krep džonove.